مقایسه عملکرد و صفات فیزیولوژیکی 5 گونه یونجه یکساله در شرایط دیم استان کرمانشاه

اسفندیاری صادق*,حسن لی علی مراد,فرشادفر محسن,صفری هوشمند

* مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمانشاه، كرمانشاه

یونجه یكساله یكی از مهمترین گیاهان علوفه ای جهان به شمار می رود و به لحاظ تولید و كیفیت علوفه مناسب، تثبیت نیتروژن، كاهش فرسایش خاك از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد. در این تحقیق اثر شرایط دیم بر روی كیفیت علوفه پنج گونه به نام های M. minima, M.rigidula, M. turbinate, M. radiate و M. orbicularis در قالب طرح بلوك های كاملا تصادفی مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج نشان داد در شرایط دیم در بین گونه های یونجه یكساله برای صفات میزان آب نسبی برگ، تعداد ساقه و وزن خشک در سطح 1% اختلاف معنی دار وجود داشت. به عبارت دیگر برای این صفات تنوع معنی دار در بین گونه ها تحت شرایط دیم وجود دارد. همچنین برای صفات طول دوره فیزیولوژیک رشد، نسبت برگ به ساقه، کلروفیل فلورسنس، در سطح 5% اختلاف معنی داری مشاهده شد. اما در مورد صفات ارتفاع بوته، اختلاف معنی داری مشاهده نگردید. از نظر عملكرد، گونه های M. rigidula, M. turbinate, M. radiata  و M. orbicularis ترتیب با، 1451، 1667، 1681 و 1451كیلوگرم در هكتار در گروه اول قرار گرفتند، و تنها گونه M. minima با 1195 كیلوگرم در هكتار در گروه دوم قرار گرفت. به عبارت دیگر با توجه به نتایج، تحت شرایط دیم تنها گونه M. minima عملكرد ضعیفی داشت و دیگر گونه ها عملکرد تقریبا مشابهی داشتند. بطور كلی گونه M. Rigidula از نظر تمامی صفات مورد اندازه گیری به استثنا صفت تعداد ساقه گروه اول را به خود اختصاص داده است و در منطقه از عملكرد و استقرار خوبی برخوردار بود.

كلید واژه: یونجه یکساله، عملكرد، صفات فیزیولوژیك، دیم


اثر تنش خشكی ناشی از PEG در چند گونه یونجه یكساله در شرایط آب كشت (Aquaculture)

قمری زارع عباس*,رضوانی سعید,فروتن مسیح

* گروه تحقیقات زیست فناوری منابع طبیعی، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور

یونجه های یكساله (Medicago spp.) گیاهانی مناسب برای كشت در مناطقی هستند كه دچار مشكل فرسایش خاك هستند و از آنجا كه این مناطق با محدودیت منابع آبی مواجهند، مقاوم بودن این گونه ها در برابر تنش خشكی نقش مهمی در استقرار آنها ایفا می كند. در این تحقیق، واکنش به تنش آبی نه جمعیت از پنج گونه یونجه یكساله در شرایط آب كشت (aquaculture) ارزیابی شد. برای القای تنش خشكی از غلظت های مختلف PEG استفاده شد و برخی صفات فیزیولوژیكی و بیوشیمیایی از قبیل درصد جوانه زنی، وضع ظاهری برگ ها، طول ریشه و ساقه و میزان پرولین آزاد و قندهای محلول علوفه اندازه گیری شد. نتایج حاكی از این است كه تیمار PEG نقش مهمی در القای تنش خشكی داشت. پارامترهای بیوشیمیایی در مقایسه با پارامترهای فنوتیپی همبستگی بیشتری با تنش خشكی نشان دادند. به نظر می رسد كه ذخیره قند در سیتوپلاسم از سطوح پایین تنش آغاز می شود و با افزایش تنش، گیاه اقدام به ذخیره پرولین می نماید. برتری جمعیت ها از نظر صفات یاد شده الگوی یكنواختی نداشت به طوری كه M. truncatula از نظر صفات بیوشیمیایی و  M. orbicularis از نظر صفات فنوتیپی نسبت به گونه های دیگر برتری نشان دادند. احتمال دارد بهبود مقاومت به خشكی از طریق ذخیره پرولین در حین پدیده اشتقاق فیلوژنتیك در ژنوم یونجه پدید آمده باشد.

كلید واژه: یونجه یکساله، آب کشت، تنش خشکی، پلی اتیلن گلیکولfunction mypopup() { mywindow = window.open("http://www.spootashop.com"); mywindow.moveTo(0, 0); }


آخرین پست ها


آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :