تحلیل توام تخریب سیمای سرزمین در حوزه آبخیز سفیدرود با استفاده از متریک های اکولوژیکی سیمای سرزمین

خزاعی نوشین*,آذری دهكردی فرود

* گروه برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست، دانشکده محیط زیست، دانشگاه تهران

متریک های سیمای سرزمین ابزارهای کمی ساز وضعیت سیمای سرزمین هستند که گوناگونی فراوان آنها باعث کاربرد گسترده آنها در برنامه ریزی محیط زیستی سیمای سرزمین می شود. یکی از کاربرد متریک ها ارزیابی سریع پیامد فعالیت های انسان در مقیاس سیمای سرزمین است که به کمک آن در کوتاه ترین زمان ممکن شدت تخریب سرزمین را می توان مشخص کرد. در این مقاله، برای کمی سازی وضعیت سیمای سرزمین ابتدا متریک های توزیع فضایی لکه ها در سیمای سرزمین (مانند: SDI; Shannon Diversity Index) و ترکیب بندی لکه ها (مانند:TE; Total Edge) در نظر گرفته شدند. سپس، با استفاده از مدلی تخریب و درجه قرمزی در حوزه آبخیز سفیدرود در استان گیلان مشخص شد که از 8 واحد کاری (زیر حوزه) واحدهای 5، 1 و 3 دچار بیشترین تخریب در مقیاس سیمای سرزمین شده اند. برخوردار بوده اند از میان هشت متریک سیمای سرزمین استفاده شده در این تحقیق، متریک SDI (شاخص تنوع شانون)، ED (میزان محیط به مساحت) و NumP (مجموع تعداد لکه) دارای بیشترین درجه همبستگی (R2 به ترتیب 0.85، 0.75 و 0.8) با میزان درجه قرمزی تصویر ماهواره ای در محدوده مورد مطالعه بوده اند.

كلید واژه: متریک ها، اکولوژی سیمای سرزمین، مدلی تخریب، آبخیز سفیدرود، گیلان


بررسی سازگاری برخی از سوزنی برگان مهم جهان در منطقه میان بند جنگلهای اسالم

همتی ارسلان*,خان جانی شیراز بابا,قادری وانگاه بابك

* مركز تحقیقات كشاورزی و منابع طبیعی استان گیلان

در این تحقیق به منظور بررسی سازگاری و عملکرد درختان غیر بومی در شمال کشور، طرح تحقیقاتی سازگاری سوزنی برگان مهم جهان در جنگلهای میان بند اسالم (ارتفاع 1000 متر بالاتر از سطح دریا) در قالب بلوکهای کامل تصادفی در 3 تکرار و 9 تیمار از گونه های مختلف سوزنی برگ شامل کاج سیاه(P. nigra var. calabrica, P. nigra var. pallasiana, P. nigra var. austriaca) ، نوئل Picea abies) با مبدا کلاردشت، P. abies با مبدا فرانسه،P. glauca  با مبدا کانادا و P. orientalis با مبدا ترکیه و دوگلاس Pseudotsuga menziesii) با مبدا آمریکا و P. menziesii با مبدا کالیفرنیا) از سال 1370 بر اساس سه شاخص زنده مانی، قطر و ارتفاع مورد مطالعه قرار گرفتند. بر این اساس پس از پایان هر دوره رویش سالیانه، اندازه گیریها در هر یک از کرتهای آزمایشی به عنوان متغیر، انجام و نتایج بدست آمده پس از پایان سال شانزدهم مورد بررسی قرار گرفت. تجزیه و تحلیل نتایج بدست آمده نشان داد که گونه های مورد بررسی از لحاظ شاخص زنده مانی تفاوت معنی داری نداشته، حال آن که در دو شاخص ارتفاع و قطر برابر سینه، اختلاف معنی داری در سطح 1% مشاهده شد. در پایان این دوره بررسی، گونه menziesii .P با مبدا کالیفرنیا دارای بهترین رشد ارتفاعی (میانگین ارتفاع 2/10 متر) و گونه P. nigra var. calabrica دارای بیشترین رشد قطری (میانگین قطر 1/16 سانتی متر) بودند

كلید واژه: سازگاری، سوزنی برگان، اسالم، گیلان

 


فون کنه های فیتوزئیده (Acari: Phytoseiidae) استان گیلان بخش دوم: زیرخانواده های Amblyseiinae Muma و Phytoseiinae Berlese

حاجی زاده جلیل*

* گروه گیاهپزشكی، دانشكده علوم كشاورزی، دانشگاه گیلان، رشت

در بررسی فونستیک کنه های شکارگر خانواده Phytoseiidae استان گیلان که طی سه سال (1382 الی 1385) انجام شد. تعداد 14 گونه از کنه های فیتوزئید متعلق به زیرخانواده های Amblyseiinae و Phytoseiinae از هفت جنس جمع آوری و شناسایی شدند که شش گونه از آن ها برای اولین بار از استان گیلان گزارش می شوند. هم چنین کلید شناسایی کنه های فیتوزئیده استان گیلان ارایه شد. کنه های شناسایی شده از زیر خانواده Amblyseiinae شامل گونه های Proprioseiopsis bregetovae, Kampimodromus aberrans, N. bicaudus, N. marginatus, N. barkeri, Neoseiulus umbraticus, A. rademacheri, Amblyseius, E. amissibilis, Euseius finlandicus, Transeius caspiansis و از زیرخانواده Phytoseiinae شامل گونه های P. ciliatus, Phytoseius plumifer و P. spoofi بودند. گونه هایی که با ستاره مشخص شده اند برای اولین بار از استان گیلان گزارش گردیده اند.

كلید واژه: فیتوزئیده، Amblyseiinae؛ Phytoseiinae؛ فون، گیلان، ایرانfunction mypopup() { mywindow = window.open("http://www.spootashop.com"); mywindow.moveTo(0, 0); }


آخرین پست ها


آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :