تاثیر رژیم های مختلف آبیاری و فاصله ردیف های کاشت بر عملکرد بذر یونجه در شمال خوزستان

خرمیان محمد*,شوشی دزفولی احمدعلی

* مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی صفی آباد، دزفول

به منظور بررسی اثر رژیم های مختلف آبیاری و فاصله ردیف های کاشت بر خصوصیات کیفی و کمی بذر یونجه بغدادی، آزمایشی در قالب بلوک های کامل تصادفی و به صورت کرت های خرد شده در مرکز تحقیقات کشاورزی صفی آباد دزفول با بافت سیلتی کلی لوم در سال های 1381 تا 1383 اجرا شد. فاکتور اصلی رژیم های مختلف آبیاری بر اساس تشتک تبخیر کلاس A (شامل آبیاری پس از 100، 150، 200 و 250 میلی متر تبخیر از تشتک تبخیر) و فاکتور فرعی فواصل ردیف شامل (50، 60 و 75 سانتی متر) بود. نتایج حاصل از دو سال اجرای آزمایش بیانگر عدم وجود اختلافات معنی دار بین رژیم های آبیاری برای صفت عملکرد بذر بود، از این رو آبیاری بر اساس 250 میلی متر تبخیر به علت بالا بودن کارایی مصرف آب آبیاری (0.598 کیلوگرم بر مترمکعب) به عنوان رژیم آبیاری مناسب شناخته شد. از طرف دیگر فاصله ردیف 75 سانتی متر به دلیل عملکرد بذر بیشتر (178.7 کیلوگرم در هکتار) و درصد جوانه زنی بالاتر (80.5 درصد) برتر از فاصله ردیف های 50 و 60 سانتی متر بود. معنی دار شدن اثر سال برای اکثر صفات مورد بررسی نشان دهنده متفاوت بودن روند تغییر میزان این صفات در سال های متفاوت پس از استقرار یونجه است.

كلید واژه: یونجه، رقم بغدادی، رژیم آبیاری، فاصله ردیف، عملکرد بذر


بررسی اثر تاریخ های مختلف كاشت و رژیمهای مختلف آبیاری بر خصوصیات مورفولوژیک و عملكرد نخود (.Cicer arietinum L) رقم 3279 ILC در شرایط آب و هوایی نیشابور

رضوانی مقدم پرویز,صادقی ثمرجان رضا

جهت بررسی اثرات تاریخ های كاشت و رژیمهای آبیاری بر خصوصیات زراعی و عملكرد یك رقم نخود (رقم ILC3279)، آزمایشی در سال زراعی 81 - 1380 در مزرعه آموزشی تحقیقاتی آموزشكده كشاورزی شهید رجایی نیشابور اجرا شد. آزمایش مورد نظر بصورت اسپلیت پلات در قالب طرح بلوكهای كامل تصادفی در چهار تكرار اجرا شد. كرتهای اصلی شامل چهار رژیم آبیاری (عدم آبیاری در طول فصل رشد (رژیم دیم)، یك بار آبیاری بهاره (اول گلدهی)، دو بار آبیاری بهاره (شروع گلدهی و 50% گلدهی) و فاریاب) و كرتهای فرعی دارای چهار تاریخ كاشت (پاییزه، انتظاری، بهاره و تاخیری) منظور شدند. در این آزمایش كشت تاخیری با رژیمهای آبی دیم, یك بار آبیاری بهاره و دو بار آبیاری بهاره خشك شدند و فقط كشت تاخیری با رژیم آبی فاریاب باقی ماند. بر اساس نتایج حاصله افزایش آب آبیاری توانست ارتفاع بوته، ارتفاع اولین غلاف از سطح زمین، فاصله بین گره ها، تعداد گره، تعداد ساقه، تعداد غلاف در بوته، تعداد غلافهای دو دانه ای، یك دانه ای و پوك، تعداد دانه در بوته، وزن دانه در بوته، وزن صد دانه و عملكرد را افزایش دهد. با افزایش طول دوره رشد، ارتفاع بوته، ارتفاع اولین غلاف از سطح زمین، تعداد گره، تعداد ساقه، تعداد غلاف در بوته، تعداد غلافهای (دو دانه ای و پوك)، تعداد دانه در بوته، وزن دانه در بوته افزایش یافت. در این میان كشت پاییزه بالاترین عملكرد را نسبت به تاریخهای كاشت دیگر داشت و كشت تاخیری نسبت به كشت انتظاری و بهاره دارای عملكرد بیشتری بود. گیاهان كشت پاییزه با رژیم آبی فاریاب نسبت به سایر تاریخهای كاشت و رژیمهای آبی از ارتفاع بوته، تعداد گره، تعداد ساقه، تعداد غلاف در بوته، تعداد غلافهای یك دانه ای و پوك، تعداد دانه در بوته و عملكرد بیشتری برخوردار بودند. كشت بهاره با رژیم آبی دیم به علت كوتاه شدن دوره رشد و كاهش آب قابل دسترس دارای ارتفاع بوته، تعداد گره، تعداد غلاف در بوته، تعداد غلافهای یك دانه ای، تعداد دانه در بوته، وزن دانه، وزن صد دانه و عملكرد كمتری بود.

كلید واژه: نخود، تاریخ کاشت، رژیم آبیاری، عملکرد، اجزا عملکردfunction mypopup() { mywindow = window.open("http://www.spootashop.com"); mywindow.moveTo(0, 0); }


آخرین پست ها


آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :