همسانه سازی و انتقال ژن لوسیفراز حشره شبتاب گونه ایرانی Lampyris turkestanicus به گیاه توتون

لطیف بابك,جلالی جواران مختار*,رجبی معماری حمید,اژدری حامد

* گروه اصلاح نباتات و بیوتکنولوژی کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس

«كشاورزی مولكولی» به تولید پروتئین های دارویی و آنزیم های صنعتی توسط گیاهان از طریق مهندسی ژنتیک اطلاق می شود. آنزیم لوسیفراز حشره شبتاب یکی از مهم ترین آنزیم های صنعتی است که به طور وسیعی در زمینه های مختلف بیوتکنولوژی و بیولوژی سلولی و مولکولی بویژه در تشخیص میزان ATP به منظور تشخیص آلودگی های میکروبی، تهیه کیت های تشخیص سرطان، غربالگری داروها، زیست حسگرها، همچنین در بررسی روابط برهمکنشی و تاخوردگی پروتئین ها، سنجش های آنزیمی و توالی یابی DNA (Pyrosequencing) استفاده می شود. ژن لوسیفراز نیز به عنوان ژن گزارشگر ایده آل در مهندسی ژنتیک به منظور بهینه سازی سیستم انتقال ژن، کاربرد فراوان دارد. تحقیق حاضر جهت همسانه سازی، انتقال ژن لوسیفراز حشره شبتاب گونه ایرانی  (Heyden) L. turkestanicus و تولید آن در گیاه توتون انجام گرفت. برای این منظور آغازگرهای مناسب با توجه به توالی های دو انتهای ژن لوسیفراز (luc)، محل های برشی مناسب و توالی افزایش دهنده بیان گیاهی (Kozak sequence) طراحی و ژن مورد نظر پس از جداسازی، در ناقل بیانی pCAMBIA1304 همسانه سازی شد. این ژن تحت کنترل پیشبرنده CaMV35S و خاتمه دهنده NOS قرار دارد. به منظور اطمینان از همسانه سازی، سازه تهیه شده با استفاده از بررسی های Colony PCR،PCR ، هضم آنزیمی، توالی یابی و همردیف سازی آن در بانک اطلاعاتی (GenBank)، مورد تایید قرار گرفت. سپس سازه تهیه شده به کمک باکتری آگروباکتریوم سویه LBA4404 به گیاهان توتون منتقل گردید و گیاهان تراریخت بر روی محیط های کشت انتخابی حاوی آنتی بیوتیک های هیگرومایسین و سفوتاکسیم باززایی شدند. بررسی مولكولی PCR با استفاده از آغازگرهای اختصاصی بر روی DNA ژنومی گیاهان تراریخت و شاهد، انتقال ژن لوسیفراز را به گیاهان باززایی شده تایید نمود.

كلید واژه: لوسیفراز حشره شبتاب، همسانه سازی، انتقال ژن، توتون، کشاورزی مولکولی

 


بررسی تاثیر حشره كش های ایندوكساكارب، تیودیكارب و مونوكروتوفوس بر كرم غنچه توتون Helicoverpa armigera در مزرعه

محقق نیشابوری جعفر*,رستمكلایی مطلق سیداحسان,گودرزیان نوراله

* موسسه تحقیقات گیاه پزشكی كشور، تهران

با توجه به ضرورت حذف حشره كش مونوكروتوفوس، طی آزمایش های صحرایی در سال های 1384 و 1385 اثر ایندوكساكارب (آوانت SC 15)، به عنوان یكی از حشره كش های جایگزین، برای كنترل كرم غنچه توتون Helicoverpa armigera مورد بررسی قرار گرفت. در این آزمایش ایندوكساكارب با دزهای 200، 250 و 300 میلی لیتر در هكتار و حشره كش های تیودیكارب (لاروین DF 80) به میزان یك كیلوگرم در هكتار و مونوكروتوفوس (نوواكرون SL 40) با دز دو لیتر در هكتار به عنوان سموم رایج در قالب طرح بلوك های كامل تصادفی روی گیاه توتون محلول پاشی شد. میزان مرگ و میر لاروها بر اساس فرمول هندرسون- تیلتون تصحیح و تجزیه واریانس به روش اندازه های تكراری (repeated-measures) انجام و میانگین  تلفات برای روزهای اول و سوم پس از محلول پاشی مورد مقایسه قرار گرفت. تیمارهای حشره كش با یكدیگر اختلاف معنی داری را نشان دادند. بیشترین میزان مرگ و میر لاروهای آفت مربوط به حشره كش های ایندوكساكارب و تیودیكارب و كمترین آن مربوط به مونوكروتوفوس بود. بطور كلی آوانت با دز 200 تا 250 میلی لیتر در هكتار برای كنترل كرم غنچه توتون توصیه می شود.

كلید واژه: توتون، Helicoverpa armigera، ایندوكساكارب، تیودیكارب، منوكروتوفوسfunction mypopup() { mywindow = window.open("http://www.spootashop.com"); mywindow.moveTo(0, 0); }


آخرین پست ها


آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :