مهندسی ژنتیک نخود (.Cicer arietinum L) برای افزایش مقاومت به آفت پیله خوار (Helicoverpa armigera)
تاثیر علف کش های مختلف بر کنترل علف های هرز نخود (.Cicer arietinum L)
تاثیر تلقیح مزوریزوبیوم و مصرف کود بر عملکرد و اجزای عملکرد نخود دیم
بررسی نقش احتمالی ژن فسفوانول پیروات كربوكسی كیناز در میزان پروتئین دانه در برخی از ژنوتیپ های نخود (Cicer arietinum. L)
ارزیابی كارآیی چند علف كش برای كنترل علف های هرز نخود (.Cicer arietinum L)
تحلیل مولفه های پایداری نظام کشت گندم در استان فارس
تعیین اندازه بهینه اقتصادی ماشین های کشاورزی در مزرعه
بررسی عملکرد مدیریت مشارکتی آبیاری در ایران «مطالعه موردی تعاونی آب بران تجن»
بررسی حاشیه و كارآیی بازار برنج در استان مازندران
بررسی اثرات شهرک صنعتی اشتهارد بر توسعه روستاهای همجوار
برآورد تاثیر متقابل حمایت مرزی و داخلی در بخش كشاورزی ایران
انتخاب سیاست زیست محیطی مناسب در یك برنامه بلندمدت در ایران
تعیین مشخصات قراردادهای آتی محصولات کشاورزی در ایران
تحلیل سیاست قیمتگذاری در بازار پنبه ایران
بررسی مزیت نسبی محصولات زراعی منتخب در ایران
اثر توسعه ساختار بر افزایش صادرات توت فرنگی استان کردستان
مقایسه قدرت پرواز زنبور پارازیتویید
گزارش زنبور پارازیتوئید
تاثیر حشره کش ایمیداکلوپراید روی درصد جوانه زنی كنیدیوم و رشد میسلیوم
بررسی نقش پایه ژنوتیپ هایی از درخت "به" (Cydonia oblonga) بر حساسیت به بیماری آتشک
بررسی زیست شناسی پروانه جوانه خوار زیتون
اولین گزارش چهار گونه كنه از خانواده تترانیكیده
شبیه سازی و پیش بینی آبدهی با استفاده از الگوریتم ترکیبی ANN-GA
بهینه سازی کودآبیاری جویچه ای
بررسی و مطالعه نمایه قائم هوای منجر به بارندگی های مخرب تابستانه
بررسی تغییرات مكانی برخی شاخص های کیفی آبهای زیرزمینی استان گیلان با استفاده از زمین آمار
ارزیابی حاصلخیزی خاک با استفاده از تکنیک فازی - AHP و GIS
ارایه روابطی جهت محاسبه ضرایب جریان غیردارسی در محیط های سنگریزه ای
هم بستگی پارامترهای Q/I با بعضی ویژگی های خاك و جذب پتاسیم به وسیله گندم
تاثیر موقعیت منطقه نمونه و نظر كارشناس بر نتایج روش ژئوپدولوژی در نقشه برداری خاك
بررسی دو شاخص كمی كردن الگوهای چشم انداز با استفاده از RS و GIS در منطقه حفاظت شده موته
بررسی خصوصیات بار سطحی برخی از خاك های اسیدی
بررسی تغییرات كاربری اراضی محدوده شهر اصفهان با استفاده از تكنیك آشكارسازی برداری تغییرات
توسعه و كاربرد مدل رایانه ای مدیریت و برنامه ریزی آبیاری مزرعه گندم بر اساس بیلان آب در خاك و بارش موثر
اثر تنش آبی بر ویژگی های فیزیولوژیك گیاه كلزا (Brassica napus)
اثر آبیاری جویچه ای یك در میان روی كارآیی مصرف آب و ویژگی های نیشكر در جنوب اهواز
همسانه سازی و انتقال ژن لوسیفراز حشره شبتاب گونه ایرانی Lampyris turkestanicus به گیاه توتون
كنترل بیولوژیك بیماری مرگ گیاهچه ریزوکتونیایی كلزا
سمیت تنفسی اسانس های پنج گونه گیاه دارویی روی حشرات
تراكم، پراكنش فضایی و نمونه برداری دنباله ای شته های خوشه گندم
بررسی تغییرات جمعیت شته های کلزا و دشمنان طبیعی غالب آنها در اهواز
اثر کود نیتروژن بر پارامترهای زیستی و نرخ ذاتی افزایش جمعیت شته سبز گندم
مدیریت مصرف آب در سطوح متفاوت شوری
بهینه سازی PSO درشبكه های آبیاری
روش تحلیلی محاسبه نشت از كانال نیمه بیضی
كارآیی مصرف آب و عملكرد سیب زمینی
اندازه گیری متغیرهای هواشناسی در برآورد نیاز آبی گیاه
برنامه ریزی غیرخطی و سیستمهای پویا در تخصیص آب كشاورزی
خصوصیات بارش های جوی به منظور استفاده های زراعی
استخراج معادلات منطقه ای مقدار - مدت - فراوانی بارش
function mypopup() { mywindow = window.open("http://www.spootashop.com"); mywindow.moveTo(0, 0); }


آخرین پست ها


آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :