مقایسه شاخص های كیفی آب برای انتخاب بهترین شاخص در سد مخزنی کرخه

نیكونهاد علی*,معاضد هادی,كاظم بیگی فاروق

* گروه بهداشت محیط، دانشگاه علوم پزشكی ایلام

سد مخزنی كرخه با حجمی برابر 7.2 میلیارد متر مكعب بزرگترین سد مخزنی كشور است كه در شمال غربی خوزستان بر روی رودخانه كرخه احداث شده است. این بررسی به منظور انتخاب شاخص كیفی مناسب علمی برای پایش مداوم تاثیرات احتمالی این سازه بزرگ آبی بر كیفیت آب رودخانه كرخه انجام گرفته است. جهت انجام این تحقیق چهار ایستگاه نمونه برداری انتخاب گردید. سپس با استفاده از چهار شاخص كیفی معتبر NSFWQIm وNSFWQIa  و OWQI و DSWQI كیفیت آب در هر چهار ایستگاه به صورت هر دو ماه یك بار و سالیانه (خرداد 1384 لغایت فروردین 1385) مورد ارزیابی قرار گرفت. از روش مقایسه ای جیل جانویک برای مقایسه شاخص های مورد نظر استفاده گردید. نتایج این مقایسه نشان داد شاخص NSFWQIm تغییرات کیفی آب سد کرخه را بهتر از دیگر شاخص ها نشان میدهد.

كلید واژه: شاخص های كیفی آب، شاخص NSFWQI،OWQI ،DSWQI ، سد مخزنی كرخه

 


علل گازدار شدن چاه های آب كشاورزی

علل گازدار شدن چاه های آب كشاورزی در دشت های شمالی استان همدان و خوردگی تجهیزات آن ها

امیری منوچهر*,اسدیان قاسم,مروت امیری علی

* مركز تحقیقات كشاورزی و منابع طبیعی استان همدان

در مناطق لالجین، چهاردولی و قهاوند - فامنین واقع در بخش شمالی استان همدان، تعدادی از چاه های آب كشاورزی گازدار بوده و تجهیزات داخل آن ها در طی مدت کوتاهی خورده و پوسیده می شود و سالیانه خسارات زیادی به کشاورزان وارد می شود. لذا شناسایی عوامل موثر درخوردگی و منشاء آن ها، جهت چاره اندیشی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. به همین منظور با عملیات صحرایی و به کمک دستگاه G.P.S، دماسنج و پرسش از کشاورزان میزان دما، عمق، مدت لازم برای خوردگی تجهیزات و مشخصات جغرافیایی 36 حلقه چاه  گازدار برداشت شد. به علاوه 16 نمونه از آب چاه ها اخذ و در آزمایشگاه آنالیز شد. سپس به کمک نموگراف های استاندارد مقدار دی اکسیدکربن نمونه ها محاسبه و برآورد شد. همچنین توسط نرم افزار آماری SPSS داده های دما، عمق، دی اکسیدکربن و مدت خوردگی مورد ارزیابی قرار گرفت. مقادیر دی اکسید کربن بالاتر از 100 میلی گرم در لیتر در نمونه ها و اختلاف معنی دار بین دمای آب چاه ها نشان می دهد که وجود گاز در آب  چاه ها ناشی از ورود محلول های هیدروترمالی گازدار با منشا درونی به داخل آب های زیرزمینی منطقه است. نتایج آزمون های آماری نشان می دهد كه مقدار بالای دی اكسیدكربن و یون های سولفات و كلراید، دمای بالا و شوری زیاد از جمله عوامل موثر در خوردگی تجهیزات چاه های آب منطقه است. بنابراین توصیه می شود كه در این چاه ها از لوله ها و تجهیزات یو پی وی سی به جای تجهیزات فلزی استفاده شود.

كلید واژه: چاه های گازدار، آب زیرزمینی، خوردگی، دی اكسیدكربن، محلول های هیدروترمال، همدان

 


بررسی تغییرات ماهانه نیترات در آب زیرزمینی

بررسی تغییرات ماهانه نیترات در آب زیرزمینی دشت شهرکرد و پهنه بندی با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی

لاله زاری رضا*,طباطبایی سیدحسن,یارعلی نبی اله

* گروه مهندسی آب، دانشكده كشاورزی، دانشگاه شهرکرد

آلودگی منابع آب زیـرزمینی به نیترات در حال حاضر یکی از مهم ترین مسایل زیست محیطی محسـوب می شود. در چند دهه اخیر، مصرف کودهای نیتروژن دار بدون توجه به تاثیر آنها بر خصوصیات خاک و محیط زیست گسترش غیر قابل انکاری داشته است. نیترات مانند سطوح کلوییدهای خاک دارای بار منفی بوده و به راحتی توسط آب باران به منابع آب سطحی و به خصوص زیرزمینی وارد می شود. در این تحقیق با هدف بررسی گسترش آلاینده نیترات توسط سیستم اطلاعات جغرافیایی، از 10 چاه مورد بهره برداری در طول 12 ماه سال (تیر 1386 تا خرداد 1387) 120 نمونه برداری به صورت ماهانه انجام شده و غلظت نیترات نمونه ها اندازه گیری و در کل دشت پهنه بندی و تحلیل شده است. نتایج نشان می دهد که بخش های میانی دشت در مقایسه با شمال و جنوب، از غلظت نیترات پایین تری برخوردارند و تغییرات کمتری را در طول فصول مختلف سال را می توان مشاهده کرد. فصل تابستان بیشترین غلظت نیترات را به دلیل برداشت زیاد و برگشت آن و فعالیت های کشاورزی دارد. در پاییز و زمستان، مجموع غلظت نیترات رو به کاهش می رود و بجز آبان و اسفندماه که میانگین حدود 24 میلی گرم در لیتر دارد، میانگین بقیه موارد بین 21 تا 23 میلی گرم در لیتر متغیر است. بیشترین غلظت نیترات در بخش هایی از جنوب دشت است که در دو ماه از حد استاندارد 50 میلی گرم در لیتر نیز بیشتر است. نتایج همچنین حلالیت بالای نیترات و در ادامه شسته شدن آن در اثر آبیاری و نیز نقش فعالیت های کشاورزی در عدم تامین سلامت آب را نشان می دهد.

كلید واژه: آب زیرزمینی، نیترات، پهنه بندی، دشت شهركرد

 


بررسی آزمایشگاهی مشخصات جهش هیدرولیكی كنترل شده

بررسی آزمایشگاهی مشخصات جهش هیدرولیكی كنترل شده توسط آستانه لبه تیز در حوضچه های آرامش واگرا

گردنوشهری امیر*,امید محمدحسین,كوچك زاده صلاح

* گروه مهندسی آبیاری و آبادانی، دانشكده مهندسی آب و خاك، پردیس كشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران

حوضچه های آرامش واگرا بدلیل هماهنگی با مقاطع بالادست و پایین دست و داشتن نسبت عمق ثانویه و طول کمتر، دارای برتری نسبت به حوضچه های کلاسیک است. از طرفی این گونه حوضچه ها با مشکل ناپایداری و نامتقارن بودن جهش هیدرولیکی روبرو هستند. در این تحقیق اثر آستانه لبه تیز بر بهبود مشخصات جهش هیدرولیكی در یک حوضچه آرامش واگرا مورد بررسی قرار گرفت. برای این منظور آستانه هایی با ارتفاع های مختلف و موقعیت های متفاوت نسبت به پنجه جهش كه در حوضچه هایی با زوایای واگرایی 3، 5 و 9 درجه قرار داشتند، مورد استفاده قرار گرفتند. در مجموع 228 آزمایش در محدوده اعداد فرود اولیه 3.1 تا 10.3 انجام شد و در هر آزمایش مشخصات اصلی جهش هیدرولیكی شامل نسبت عمق ثانویه، طول نسبی و افت نسبی انرژی مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان می دهند كه نصب آستانه لبه تیز تاثیر ناچیزی در نسبت عمق ثانویه و در نتیجه افت انرژی جهش هیدرولیکی واگرا دارد ولی باعث کاهش قابل ملاحظه ای در طول جهش هیدرولیکی می شود. همچنین مشخص شد که استفاده از آستانه لبه تیز باعث بهبود وضعیت عمومی جهش هیدرولیکی واگرا و تثبیت موقعیت آن می شود.

كلید واژه: جهش هیدرولیكی كنترل شده، حوضچه آرامش واگرا، آستانه لبه تیز، جهش هیدرولیکی واگرا


كرم موبر دائمی باله آ Balea

 كرم موبر دائمی Balea باله آ محصول كشور آلمان   فروش ویژه و استثنایی

یک محصول تعجب برانگیز و خارق العاده برای اولین بار در ایران

این موبر یک محصول جدید بوده و اصل آلمان می باشد ! با این موبر بدون احساس حتی کوچکترین درد برای همیشه از شر موهای زائد خلاص شوید . 

موبر دائمی Balea پرفروش‌ترین و مؤثرترین كرم در زمینه موبرهای دائمی در سال‌های 2008 و 2009 و 2010 میلادی در سراسر جهان بوده و بیش از 70میلیون نفر در تمامی نقاط جهان از این كرم استفاده كرده و از نتایج معجزه‌آسای آن راضی و البته متعجب هستند . این محصول گیاهی دارای عناصر غنی و ارزشمندی همچون عصاره جلبك‌های دریایی ، عسل ، لانولین و انواع پرو ویتامین‌های مورد نیاز پوست بدن می‌باشد .

آسان‌ترین ، مؤثرترین و بی ‌ضررترین راه برای ازبین بردن ریشه موهای زائد بدن - بدون درد

این محصول بر خلاف سایر محصولات خارش و خشكی پوست بعد از عملیات موزدایی را موجب نمی شود.

عسل و جلبك‌های دریایی موجود در این كرم با نفوذ به غشاء داخلی پوست، فولیكول ‌های ریشه موهای زائد را در بر گرفته و همانند یك سر محكم مانع رسیدن اكسیژن و مواد غذایی به ریشه آنها می‌شود و درنتیجه موهای زائد به تدریج ضعیف و ضعیف‌تر شده، موهای زائد به پرزهایی ضعیف و نازك تبدیل شده و پس از چندبار استفاده به‌طور كلی از بین می‌روند . لانولین موجود در این محصول از التهابات پوستی، سوزش، درد و حساسیت جلوگیری نموده و پرو ویتامین‌های موجود در این كرم موجب شادابی و لطافت پوست بدن می‌گردند. با استفاده از كرم موبر دائمی Balea پوستی صاف ، بدون مو، شاداب و جذاب خواهید داشت .

باله آ اصلی در كشور آلمان تولید شده است و توسط شركت بازرگانی معتبری وارد كشور مان شده است .و مطمئن باشید از این فروشگاه كرم موبر دائمی باله آ اصلی را تحویل خواهید گرفت.

برخی از امكانات و قابلیتها:

-
آسان‌ترین ، مؤثرترین و بی‌ضررترین راه برای ازبین بردن ریشه موهای زائد بدن
-
با استفاده از كرم موبر دائمی Balea پوستی صاف، بدون مو، شاداب و جذاب خواهید داشت
-
بدون سوزش و حساسیت و درد
-
زیر قیمت بازار به علت عرضه مستقیم و بدون واسطه
-
ازانتر از سایر فروشگاه ها به علت اصلی بودن محصول و واردات مستقیم و بدون واسطه
-
محصول كشور آلمان و 100% اصلی
-
با گارانتی تعویض رایگان
 

فروش ویژه و به تعداد محدود ، همین امروز برای خرید اقدام کنید ...

قیمت 1 تیوب کرم موبر دائمی باله آ فقط 15000 تومان

قیمت 2 تیوب کرم موبر دائمی باله آ فقط 14000 تومان

قیمت 4 تیوب کرم موبر دائمی باله آ فقط 13000 تومان + یک هدیه رایگان

دیگر نگران رویش موهای زائد بدن خود نباشید، جدیدترین نسل از كرم های قطع دائمی موهای زائد برای خانم ها و آقایان در خدمت شماست.

از آنجائیكه موهای زائد ناخواسته برای بسیاری از آقایان و خانمها بصورت یك معظل درآمده و افكار بسیاری را بر خود مشغول كرده و چه بسیار افرادی كه اعتماد به نفس و جرات خود را نیز از دست داده اند و همچنین از نظر اقتصادی نیز پر هزینه و وقت گیر میباشد، اكنون كرم balea یك محصول بی نظیر با قدرت بسیار مناسب كه لطافت و نرمی بی نظیری به پوست بدن شما می رساند و بدن شما را همچون ابریشم نرم و لطیف مینماید را برای شما عزیزان به ارمغان آورده ایم
.

- اگر شما از درد ناشی از موکن ها و سایر موبر ها کلافه شده اید .
- اگر تا به حال می ترسیدید که از موکن ها به دلیل حساسیت یا سوزش یا درد ناشی از کشش مو استفاده کنید .
- اگر از عملکرد موکن ها و موبر های قبلی راضی نیستید .
- اگر به دنبال راهی آسان ، کم خرج ، بی درد ، موثر و بدون برگشت هستید . این موبر را به شما پیشنهاد می کنیم . این موبر به درخواست بسیاری از مشتریان فروشگاه اسپوتا برای اولین بار در ایران عرضه می شود با این مارک و کاملآ اصل .
-
كرم موبر دائمی Balea محصول كشور آلمان با گارانتی ویژه فروشگاه اسپوتا عرضه می شود .
-
کرم های موبر كرم balea سازگار با پوست شما، بدون آسیب به پوست موهای زائد را برطرف، پوست را نرم و لطیف می نماید.
- این محصول به تعداد محدود بوده پس همین امروز برای خرید اقدام کنید .

قیمت 1 تیوب کرم موبر دائمی باله آ فقط 15000 تومان

 

قیمت 2 تیوب کرم موبر دائمی باله آ فقط 14000 تومان

 

قیمت 4 تیوب کرم موبر دائمی باله آ فقط 13000 تومان + یک هدیه رایگان

 


طراحی، ساخت و ارزیابی مزرعه ای نفوذسنج پشت تراكتوری

طراحی، ساخت و ارزیابی مزرعه ای نفوذسنج پشت تراكتوری

نادری بلداجی مجتبی*,علی مردانی رضا,طباطبایی فر سیداحمد,شریفی احمد

* كرج- پردیس كشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران

یكی از مقوله های مهم كشاورزی، فشردگی خاك است. برای اندازه گیری این پارامتر، روش های متعددی وجود دارد. یكی از این روش ها، اندازه گیری میزان نیروی مورد نیاز در واحد سطح برای نفوذ یك مخروط فولادی با ابعاد استاندارد و با سرعت ثابت است. این پارامتر «شاخص مخروطی» نامیده می شود. برای اندازه گیری شاخص مخروطی از دستگاه نفوذ سنج استفاده می شود. در این تحقیق یك دستگاه نفوذسنج پشت تراكتوری پس از طراحی، ساخته شد و مورد ارزیابی قرار گرفت. این دستگاه شامل پنج قسمت قاب، واحد محرك هیدرولیكی، مبدل نیرو (لودسل)، واحد اندازه گیری عمق، و سیستم تحصیل اطلاعات است. دستگاه قابل نصب بر اتصال سه نقطه تراكتورهای گروه III است و سیستم هیدرولیك آن می تواند سرعت ثابت مورد نیاز 3) سانتی متر بر ثانیه مطابق با استاندارد (ASAE, S313.3 را تامین كند. در این دستگاه برای اندازه گیری نیرو از مبدل تیری یك سرگیردار و برای اندازه گیری عمق از حسگر فرستنده وگیرنده نوری استفاده شده است. برای دریافت و ذخیره داده ها، سیستم تحصیل اطلاعات با استفاده از میكروكنترلر طراحی و ساخته شد. در مرحله ارزیابی دستگاه، با مقایسه داده های دستگاه پشت تراكتوری با داده های دستگاه دستی Eijkelkamp مشخص شد كه در سطح اطمینان 95 درصد اختلاف معنی داری بین آنها وجود ندارد. سرانجام اینكه كارایی دستگاه قابل اطمینان  عملكرد قسمت های مكانیكی و الكتریكی آن بدون مشكل است.

كلید واژه: سیستم تحصیل اطلاعات، شاخص مخروطی، نفوذسنج پشت تراكتوری


بررسی اثر تغییر سرعت دورانی روتور سفیدكن سایشی افقی بر خصوصیات تبدیل دو رقم برنج در استان فارس

شاكر محمد*

* فارس، زرقان، مركز تحقیقات كشاورزی و منابع طبیعی استان فارس

در این تحقیق، تاثیر سرعت دورانی روتور سفیدكن سایشی افقی بر خصوصیات تبدیل دو رقم برنج در استان فارس بررسی شده است. در این آزمایش، از طرح آماری كرت های خردشده در قالب بلوك های كامل تصادفی در پنج تكرار استفاده شد. رقم شلتوك در دو سطح آمل- 3 و كامفیروزی به عنوان كرت اصلی و سرعت دورانی روتور سفیدكن سایشی در پنج سطح 550)، 600، 650، 700، و 750 دور در دقیقه) به عنوان كرت فرعی انتخاب و از آزمون چند دامنه ای دانكن جهت مقایسه میانگین ها استفاده شد. در این بررسی، سرعت دورانی 650 دور در دقیقه به عنوان تیمار شاهد در نظر گرفته شد. درهر تیمار، فاكتورهای درصد شكستگی، درصد ترك، مقاومت شكست، و درجه سفیدی دانه های برنج سفید اندازه گیری شد و نتایج نشان داد كه اثر سرعت دورانی روتور، رقم شلتوك، و اثر متقابل آنها بر پارامترهای تبدیل معنی دار و سرعت دورانی مناسب روتور سفید كن سایشی افقی برای برنج رقم كامفیروزی، 600 دور در دقیقه و برای برنج رقم آمل- 3، 600 تا 650 دور در دقیقه است. همچنین مشخص شد كه شكستگی و درجه سفیدی برنج رقم آمل- 3، به ترتیب 29.82 درصد و 32.94، و در رقم كامفیروزی به ترتیب 23.46 درصد و 29.48 است. برنج رقم كامفیروزی از نظر درصد ترك و مقاومت به شكست به ترتیب 12.31 درصد و 17.22 كیلوگرم نیرو بیشتر از رقم آمل- 3 است.

كلید واژه: برنج، ترك برنج، درجه سفیدی، دستگاه سفید كن سایشی، سرعت دورانی، شكستگی برنج، مقاومت به شكست


استخراج پكتین به روش پیش هیدرولیز از تفاله برخی از ارقام تجارتی چغندرقند (یادداشت تحقیقاتی)

میرمجیدی هشتجین عادل*,بابایی بابك

* كرج، بلوار شهید فهمیده، موسسه تحقیقات فنی و مهندسی كشاورزی

پكتین به علت دارا بودن خاصیت تغلیظ كنندگی به عنوان عامل منعقد كننده در صنایع غذایی به كار می رود. تفاله چغندرقند یكی از منابع حاوی پكتین به شمار می آید. با توجه به اهمیت و كاربرد وسیع پكتین در صنایع غذایی و توسعه صنایع جانبی چغندرقند و نیز تاثیر مقدار پكتین موجود در ارقام مختلف چغندرقند در عملیات قندسازی، پژوهش حاضر در موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه بذر چغندرقند و موسسه تحقیقات فنی ومهندسی كشاورزی به اجرا درآمد. در این تحقیق ابتدا روش پیش هیدرولیز برای استخراج پكتین به كار رفت. مقدار پكتین موجود در چغندرقند ارقام تجارتی دوروتی، رسول، 7112، Br1، و Ic اندازه گیری شد. تیمارها شامل: چهار عامل غلظت اسید، دمای هیدرولیز، زمان هیدرولیز، و حجم آب مصرفی برای استخراج پكتین بود. این تحقیق به صورت آزمایش فاكتوریل 3×2×3×3 با طرح پایه كاملا تصادفی با سه تكرار اجرا شد. در بین تیمارهای مختلف، مناسب ترین مقدار پكتین استخراج شده از لحاظ خصوصیات كیفی با دو نوع پكتین با متوكسیل زیاد (HM) و متوكسیل كم (LM) كه به عنوان شاهد در نظر گرفته شده بود، مقایسه شد. نتایج نشان می دهد كه بهترین شرایط هیدرولیز با اختلاط یك قسمت تفاله خشك با 2.5 قسمت اسید كلریدریك 5 درصد در دمای 45 درجه سانتی گراد به مدت 48 ساعت به دست می آید. اختلاط تفاله هیدرولیز شده با 450 میلی لیتر آب مناسب تر از بقیه سطوح آب است. فاكتورهای كنترل كیفی پكتین استخراجی با روش پیش هیدرولیز شامل بازده استخراج 14.96 درصد، درجه استری شدن 58.63 درصد، میزان گالاكترونیك اسید 63.92، و درجه جانشینی امید 14.95 به دست آمد. مقایسه پكتین به روش پیش هیدرولیز با پكتین استخراجی با روش اسیدی و پكتین تجارتی از لحاظ درجه استری شدن، گالاكترونیك اسید، و درجه جانشینی آمید نشان می دهد كه درجه استری شدن با این روش 10 درصد بیشتر از پكتین استخراجی با روش اسیدی ولی از پكتین تجارتی 10 درصد كمتر است. درصد گالاكترونیك اسید با این روش 20 درصد از پكتین استخراجی و با روش اسیدی و 28 درصد از پكتین تجارتی كمتر است. درجه جانشینی آمید با این روش 6.5 درصد از پكتین استخراجی با روش اسیدی و 7.5 درصد از پكتین تجارتی بیشتر است. بنابراین، استنباط می شود كه برای استخراج پكتین از تفاله چغندرقند روش پیش هیدرولیز نسبت به روش اسیدی برتری دارد و قابل توصیه است. ضمنا مقدار پكتین در ارقام 7112 و رسول به طور معنی دار بیشتر از ارقام دوروتی، Ic، و Br1 است. با توجه به اینكه مقدار پكتین موجود در چغندرقند در عملیات قندسازی عاملی منفی است پیشنهاد می شود برای ارتقای كیفیت چغندرقند از نظر صنایع قندسازی این صفت مدنظر برنامه های به نژادی قرار گیرد.

كلید واژه: استخراج، پكتین، تفاله، چغندرقند، هیدرولیز


ارزیابی برخی روش های غیرمستقیم تخمین ویژگی های هیدرولیكی خاك برای شبیه سازی رطوبت در یك خاك لوم شنی

عباسی فریبرز*

* كرج، موسسه تحقیقات فنی و مهندسی كشاورزی

ویژگی های هیدرولیكی خاك از مشخصه های مهم فیزیكی خاك هستند كه برآورد آنها در اكثر مطالعات آب و خاك از جمله آبیاری و زهكشی اهمیتی ویژه دارد. در این پژوهش، روش نیمه تجربی آریا و همكاران به عنوان یك روش ساده، سریع، و به نسبت كم هزینه برای تخمین ویژگی های هیدرولیكی خاك با دو روش مدل سازی معكوس و توابع انتقالی در یك خاك لوم شنی مقایسه شد و برای شبیه سازی رطوبت خاك در زیر جویچه های آبیاری به كار گرفته شد. در روش آریا و همكاران، ویژگی های هیدرولیكی خاك شامل كلیه پارامترهای منحنی مشخصه آب خاك ون گنوختن و مدل هدایت هیدرولیكی معلم- ون گنوختن از روی منحنی دانه بندی خاك برآورد شدند. در روش تابع انتقالی از نرم افزار ROSETFA استفاده شد. در روش مدل سازی معكوس از رطوبت های اندازه گیری شده در خاك، یك مدل ریاضی مناسب كه بیان كننده روابط حاكم بر پدیده باشد، و یك الگوریتم بهینه سازی برای كمینه كردن یك تابع هدف استفاده شد. در این تحقیق، از مدل HYDRUS-2D برای شبیه سازی رطوبت خاك در زیر جویچه های آبیاری و همچنین تخمین ویژگی های حساس هیدرولیكی خاك (شامل پارامترهای n، ?S، KS در منحنی مشخصه آب خاك ون گنوختن و مدل هدایت هیدرولیكی- رطوبت معلم- ون گنوختن) به روش مدل سازی معكوس استفاده گردید. برای مقایسه روش های مختلف برآورد ویژگی های هیدرولیكی خاك، رطوبت خاك در زیر جویچه های آبیاری شبیه سازی و با مقایسه با مقادیر اندازه گیری شده مزرعه ای طی دو آبیاری متوالی به روش آزمون t ارزیابی شد. نتایج نشان می دهد كه مدل سازی معكوس و روش آریا و همكاران با كمترین RMSE بیشترین تطابق را با مقادیر اندازه گیری شده دارند. روش تابع انتقالی در اغلب موارد مقادیر رطوبت را بیش از مقادیر اندازه گیری شده برآورد می كند.

كلید واژه: توابع انتقالی، روش آریا و همكاران،‌ مدل سازی معكوس، ویژگی های هیدرولیكی خاك


بالنگ

بالنگ

بالنگ درختچه‌ای است كه برگ‌هایش با كمی اختلاف شبیه سایر مركبات است، ولی میوه آن به كلی متفاوت از آن‌ها بوده و در ابعاد یك خربزه كوچك است.
پوست این میوه، ضخیم به رنگ زرد طلایی، موج دار و دارای برآمدگی‌هایی مانند تاول درشت است. پوست بالنگ معطر است. نوع كوچك آن كه پوستش صاف است، عطربیشتری دارد.
قسمت عمده میوه را پوست زرد و گوشت سفید داخل آن تشكیل می‌دهد. قسمت گوشتی سفید متصل به پوست خارجی آن ضخیم و كمی شیرین و قسمت پولپ وسط آن كه در میان پرده‌های ضخیم طولانی واقع شده است، دارای الیاف و غلاف‌های پر از مایعی است كه در بعضی انواع شیرین و در برخی ترش است.
تخم‌های آن كه در قسمت پولپ واقع است،كمی دراز و در غلاف سفیدی واقع شده و مغزآن، سفید و كمی تلخ است.
پوست زرد آن برا ی تقویت قلب وكبد، معده و احشای داخل شكم مفید و برای رفع نفخ و كمك به هضم غذا مؤثر است. در خوردن مربای آن نباید اسراف شود، زیرا هضم آن مشكل است.
جویدن پوست زرد خشك شده آن خوشبو‌كننده دهان است. اگر پوست و گوشت سفید خشك شده آن را درلابه لای لباس‌ها بگذارند، مانع بید زدن می‌شود.
اگرپوست زرد 6 عدد بالنگ را بگیرید و در یك كیلو گرم روغن كنجد بیاندازید و در آفتاب بگذارید و پس از سه شبانه روز پوست‌های بالنگ را عوض كنید و پوست جدید در روغن اندازید؛ پس از 4ـ 5 بار، روغن بالنگ به دست می‌آید.
روغن بالنگ از نظر طبعیت، گرم وخشك است ومالیدن آن برای رفع بی‌حسی، فلجی، لقوه، رعشه و درد مفاصل، سیاتیك، امراض عصبی و درد كلیه، مثانه و خوشبویی عرق نافع است. روغن شكوفه آن نیز همین اثر را دارد و روغن برگ آن قوی‌تر است.
گوشت سفید متصل به پوست زرد خارجی بالنگ، دیرهضم است و مصرف آن باید به صورت مربا با شكر و یا با عسل باشد.آب قسمت مغز ترش مزه بالنگ اگر با غذا خورده شود برای مالیخولیا ی ناشی از سودا نافع است و چون ترشی آن برای اشخاص سوداوی مضر است باید با شكر و قند شیرین شود و سپس خورده شود.
ضماد پخته تمام میوه بالنگ در سركه برای درد مفاصل و نقرس و ورم‌های مختلف نافع است.در چین از جوشانده ریشه وپوست بالنگ به عنوان ضد سرفه و نرم‌كننده سینه استفاده می‌كنند.
تخم بالنگ انگل‌كش وضد تب است. دم كرده سر شاخه‌های تازه سبز و جوان آن به عنوان اشتهاآور و ضد گرما و درمان‌كننده شكم درد خورده می‌شوند.


function mypopup() { mywindow = window.open("http://www.spootashop.com"); mywindow.moveTo(0, 0); }


آخرین پست ها


آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :